Yeni Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Yayınlandı

Mahsuplaşma düzenlemesini de içeren yönetmelik yayınlandı

12 Mayıs 2019

2013 yılında yürürlüğe giren ‘’Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Yönetmeliği’’ düzenlemesinde kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenlemede güneş enerjisi sektörünün uzun zamandır gündeminde olan mahsuplaşma uygulaması da yer aldı.

Uygulama düzenlemenin ”Aylık mahsuplaşma uygulanması” başlıklı 26’ıncı maddesi ile elektrik mevzuatına girmiş oldu.

İlgili maddeye göre şebeke işletmecileri düzenleme hükümleri kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi yapan tesislerden şebekeye verilen elektrik miktarını sayaçlar vasıtası ile saatlik bazda tespit edecekler.

İşletmeci elde ettiği bu verileri abone grubu ve kaynak bazında bir araya getirerek, fatura dönemi bazında ilgili elektrik aboneleri tarafından  şebekeye verilen ve şebekeden çekilen elektrik enerjisi miktarını her ayın altıncı gününe kadar görevli tedarik şirketine bildirecek.

Görevli tedarik şirketi on yıl süre ile satın almakla yükümlü olduğu bu ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için kaynak bazında toplayarak yapılacak ödemeyi belirleyecek ve ilgili fatura dönemi için piyasa işletmecisine bildireceği lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedele (LÜYTOP) ekleyecek.

Şirketler piyasa işletmecisi tarafından kendilerine yapılan ödemeden, gerçekleştirdikleri ihtiyaç fazlası elektrik üretimi için hesaplanan tutarı üreticilere kendilerine ödeme yapılan ayı takip eden ayın beşinci gününe kadar ödeyecekler. Üreticiler tarafından sistemden çekilen elektrik miktarının verilenden yüksek olması halinde ise bu rakamı aynı şekilde kendisine ödeme yapılan ayı izleyen ayın beşinci gününe kadar tedarikçilere ödeyecek.

 

Yönetmeliğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.