Yeni çevre etiketi kriterleri yayımlandı

Kişisel bakım ve kozmetik ürün grubu için de kriterler yayınlandı

11 Eylül 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) kişisel bakım ve kozmetik ürün grubuna yönelik çevre etiketi kriterleri yayımlandığını duyurdu.

Duyuruda kriterlerin 66/2010/AB sayılı Eko-Etiket Tüzüğü’ne uyum çalışmaları kapsamında 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Çevre Etiketi Yönetmeliği doğrultusunda Bakanlığımız ve Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde hazırlandığı bildirildi.

Hazırlanan kriterler beş yıl boyunca geçerli olacak. Bununla birlikte kriterler bu süre içinde, Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde güncellenebilecek. Çevre Etiketi Kurulu’nun uygun görüşüne istinaden de kriterlerin geçerlilik süresi uzatılabilecek.

Etiketi ürünlerinde çevreye duyarlı/sürdürülebilir hammadde kullanan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar kullanabilecek.

Kriter yayınlanan grup sayısı 6 oldu

Temeli 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda kurulan Çevre Etiketi Birimi kurulmasına dayanan Çevre Etiketi çalışmaları kapsamında 2018 yılı Ekim ayında Çevre Etiketi Yönetmeliği yayımlanmıştı.

2019 yılı Mayıs ayında da Seramik, Tekstil ve Temizlik Kağıdı olmak üzere 3 ürün grubu için toplamda 48 kriter belirlenmişti.

2020 yılı Aralık ayında ise Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı ve Turistik Konaklama Hizmet Grubu için kriterler yayımlanmıştı.

 


[1] Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterleri