YEM’de “Sürdürülebilir Yapılar ve İklimlendirme” Toplantısı Düzenlenecek

Yapı-Endüstri Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin sponsoru Arçelik

24 Kasım 2011

Yapı-Endüstri Merkezi’nde Arçelik ana sponsorluğunda “Sürdürülebilir Yapılar ve İklimlendirme” başlıklı bir toplantı düzenleneceği açıklandı.

Açıklamada şu satırlar yer aldı;

”Değişen iklim koşulları ve diğer faktörler, günümüzde mimarlığın da kendisine yeni yollar çizmesine yol açıyor. Ancak sürdürülebilirlik kavramı mimarlığı beslerken, diğer disiplinlerle de ortak çalışarak kentsel planlamadan çevre mühendisliğine, yapı teknolojilerinden ürün tasarımına birbirini etkileyen ve tetikleyen tasarım paydaşlarının buluşması ile gerçek anlamda mümkün oluyor.”

Arçelik ana sponsorluğunda düzenlenecek konferansta yerli ve yabancı uzmanların katılımı ile özellikle sürdürülebilir yapılar ve bu doğrultuda üretilen teknolojiler ile ısıtma-soğutma-havalandırma ürünlerinin bu sistemlere entegrasyonuyla etkin kılınan yapı tasarım süreçleri aktarılacak.

Etkinlikte Buro Happold’dan Orta Doğu Bölgesi Sürdürülebilirlik Takım Lideri Dr. Robert Cooke ve Londra Bölgesi Portföy Strateji Yönetmeni Hugh Mulcahey “Sürdürülebilir Proje Tasarlama Stratejileri” başlığında ortak bir sunum gerçekleştirecekler.

İki uzman sunumlarında küresel öncelikler ve gelişmelerdeki değişim ile sürdürülebilir tasarımın nasıl daha iyi bir değer unsuru olduğundan ve sürdürülebilir alanlar yaratılmasında tasarım ekibinin rolü ile daha sürdürülebilir tasarımlar  için yenilikçi çözümleri ve bunların önündeki engelleri konuşacaklar.

Etkinlikte anahtar konuşmacıların yanında “Sürdürülebilir Yapılarda Enerji, İklimlendirme ve Süreç Yönetimi” başlıklı bir panel düzenlenecek. Bu panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Pınar Mengüç (Özyeğin Üniversitesi) üstlenecek iken, panelin konuşmacıları LEED Uzmanı Cemil Yaman (ERKE Tasarım), Mimar Durmuş Dilekçi (Uras+Dilekçi Mimarlık), Makine Mühendisi Tevfik Hakan Harman (Arçelik) ve Mekanik Danışman Bahri Türkmen olacak.