YEKDEM’e 238 başvuru yapıldı

YEKDEM’e güç olarak en fazla başvuru rüzgar yatırımcılarından geldi

17 Kasım 2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2015 yılında Yenilenebilir Enerji Destek Mekanizması’ndan (YEKDEM) yararlanacak elektrik üretim santrallerinin listesini yayınladı.
Kurumun internet sitesinde yayınlanan listeye göre 2015’te toplam kurulu güçleri 5.423,632 MW olan 234 santral YEKDEM kapsamında elektrik üretimi yapacak.

Gelecek yıl bu uygulamadan yararlanacak olan yatırımlarda hidroelektrik santraller sayı bakımından ilk sırada olsa da rüzgar enerjisi projeleri kurulu güç bakımından ağırlığı oluşturulacak.

Listedeki verilere göre 2015’te YEKDEM’den toplam kurulu güçleri 2.116,334 MW olan 126 hidroelektrik santrali ile toplam kurulu güçleri  2,775 MW olan 60 rüzgar enerjisi santrali yararlanacak.

2015’te toplam kurulu güçleri 185,223 MW olan 34 biyokütle santrali ve toplam kurulu güçleri 389,921 MW olan 14 jeotermal enerji santrali de YEKDEM kapsamında elektrik üretimi yapacak.

EPDK’ya 1-31 Ekim tarihleri arasında 238 santral için başvuruda bulunulmuş, kurum bu başvuruların 234’ünü uygun bulunmuştu.

YEKDEM düzenlemesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santrallerde gerçekleştirilen elektrik üretimi için, kilovat-saat bazında sabit alım garantisi gibi faydalar sağlanıyor.

Bu alım fiyatı hidroelektrik santraller için 7,3 dolar-sent, rüzgar enerjisi santralleri için 7,3 dolar sent, jeotermel enerji santralleri için 7,3 dolar-sent, biyokütle ve güneş enerjisinde ise 13,3 dolar-sent olarak uygulanıyor. Bununla birlikte bu yatırımlarda yerli üretim ekipman kullanılması halinde ise alım fiyatları yükselmekte.