YEKDEM’de yeni fiyatlar ve yöntem yayınlandı

TL bazlı yeni fiyatlar ve eskalasyon yöntemi belirlendi

30 Ocak 2021

Resmî Gazete’nin 30 Ocak 2021 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile YEKDEM kapsamında 1 Temmuz 2021 sonrasında uygulanacak alım fiyatları belli oldu.[1]

Karara göre 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2025 arasındaki dönemde devreye girecek YEK belgeli santrallerde üretilen elektrik için 10 yıl boyunca, bu santrallerde yerli ekipman kullanıldığı takdirde de 5 yıl boyunca garantili alım fiyatı uygulanacak. 

Türk Lirası kuruş bazlı olarak belirlenen fiyatlar 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere üçer aylık dönemler halinde güncellenecek.

Bununla birlikte sağlanacak fiyatlara ABD Doları-sent olarak da üst sınır uygulanacak.

Karar ile 1 Temmuz 2021’den sonra devreye girecek hidroelektrik santralleri 40 Türk Lirası kuruş/kWh, rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri 32 Türk Lirası kuruş/kWh, jeotermal enerji santralleri 54 Türk Lirası kuruş/kWh ve biyokütle santralleri kullandıkları kaynağa göre 32,50,54 Türk Lirası kuruş/kWh olarak alım fiyatı sağlayabilecekler.

Yerli katkı fiyatları ise tüm santraller için aynı olacak şekilde 8 Türk Lirası kuruş/kWh olarak uygulanacak.

Üst sınır da hidroelektrik santralleri için 6,40 Dolar-sent/kWh, rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri 5,10 Dolar-sent/kWh, jeotermal enerji santralleri 8,6 Dolar-sent/kWh, ve biyokütle santralleri kullandıkları kaynağa göre 5,10, 8 ve 8,6 Dolar-sent/kWh olarak uygulanacak.

 


[1] 1/7/2021 Tarihinden 31/12/2025 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar ve Süreler ile Fiyatların Güncellenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3453)