YEKDEM yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Başvuru ve itiraz süreçleri bir ay ötelendi

19 Ağustos 2021

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.[1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenleme ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) için başvuru, itirazların sonuçlandırılması ve başvuruların sonuçlandırılacağı tarihler bir ay sonrasına ötelendi.

Düzenleme ile yönetmeliğin;

YEKDEM’e kayıt başvuruları başlıklı 5’inci maddesindeki “31 Ekim” ibareleri “30 Kasım” olarak,

YEKDEM kayıt başvurularına itirazlar ve itirazların sonuçlandırılması başlıklı 6’ıncı maddesindeki “Kasım” ayı ibaresi, “Aralık” ayı olarak,

YEK destekleme mekanizması başvurularının sonuçlandırılması başlıklı 7’inci maddesindeki “30 Kasım” ibaresi de “31 Aralık” olarak değiştirildi.


[1] Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik