YEKDEM Türkiye ekonomisine 2019’da 5 milyar Dolar katkı sağladı

Yenilenebilir enerji sektör dernekleri OSB yönetimlerinin YEKDEM aleyhine açıklamalarına tepki gösterdi

18 Mayıs 2020

Türkiye yenilenebilir enerji sektörünü temsil eden sekiz dernek ortak bir basın açıklaması yayınlayarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması savundu ve Organize Sanayi Bölgeleri yönetimlerinin destek mekanizması aleyhinde yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi.

GÜNDER, GENSED, GÜYAD, JESDER, EÜD, ETD, TÜREB, HESİAD Başkanlarının ortak imzası ile yayınlanan açıklamada Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanları tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) sanayici üzerinde bir yük olduğuna yönelik açıklamaların üzülerek takip edildiği ve yenilenebilir enerjiye desteğin imalat sanayinde kullanılan elektrik bedellerine yük olduğuna yönelik gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

YEKDEM mekanizmasından yararlanan santrallerin 2019 yılında 77 Teravat-saat elektrik üretimi gerçekleştirdiği, böylelikle 5 milyar ABD Doları tutarında fosil yakıt ithali ihtiyacının ortadan kalktığına vurgu yapılan açıklamada, dernekler tarafından yapılan fiyat analizin sonucunda sanayicilerin ödediği birim elektrik fiyatının yalnızca 0,2 ABD Doları-sent daha fazla olduğu belirtildi.

Bununla birlikte Son Kaynak Tedarik Tarifesinden yararlanan sanayicilerin uzun dönemde Sanayi Tarifesine göre hala %15 oranında daha avantajlı olduğunun da altı çizildiği açıklamada, sanayicilerin bu sayede dolar bazında maliyetlerini azaltırken, fosil yakıtı ve eski nükleer santrali olmayan ülkeler arasında en ucuz enerjiyi kullanmaya devam edeceği ifade edildi.

Bununla birlikte açıklamada dikkat çekilen bir diğer nokta da YEKDEM mekanizmasının gelecek yıllarda Türkiye’deki elektrik fiyatlarını düşürecek olması oldu.

Dernek yönetimlerine göre özellikle YEKDEM’in ilk yıllarında devreye girmiş olan hidroelektrik ve rüzgâr enerjisi santralleri, mekanizmadan yararlanılabilecek 10 yıllık azami süreyi doldurmaları ile birkaç yıl içinde Türkiye’deki elektrik fiyatlarının düşmesini sağlayacak.

Türkiye elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji payının yüksek olması dolayısı ile sanayicilerin sağlayacağı diğer bir fayda da Avrupa Birliği başta olmak üzere Türkiye’nin ihracat partnerlerinin iklim politikaları kapsamında uygulamaya başlayacakları karbon emisyonu vergileri olacak.

YEKDEM sayesinde Türkiye’nin karbon emisyonuna yol açmayan elektrik üretimi sayesinde Türkiye’nin karbon emisyonu vergileri nedeni ile yurt dışına büyük bedelleri ödemesinin önüne geçecek.