YEKDEM kararı ile ilgili düzeltme yayımlandı

Formüldeki Avro kuruna yönelik tanımda düzeltme yapıldı

4 Mayıs 2023

1 Mayıs 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan, YEKDEM düzenlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararına yönelik düzeltme yayımlandı. [1] [2]

Düzeltme ile yayımlanan kararın Ek-2’sinde yer alan uygulama formülünün KURE-2 tanımında sehven “Dolar” olarak yazılan ibare “Avro” olarak değiştirildi.

İlgili düzeltme şu şekilde oldu;

1/5/2023 tarihli ve 32177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/4/2023 tarihli ve 7189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın Ek-2’sindeki KURE-2 terimine ait tanımda sehven “ABD Doları” şeklinde yer alan ibare “Avro” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.


[1] DÜZELTME: 30/4/2023 Tarihli ve 7189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

[2] 1/7/2021 Tarihinden 31/12/2030 Tarihine Kadar İşletmeye Giren/Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar ve Süreler ile Fiyatların Güncellenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7189)