YEKDEM formülünde değişiklik yapıldı

Formüle Yeşil Tarife uygulamasına yönelik değişken eklendi

29 Temmuz 2020

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte YEKDEM portföy gelirinin hesaplanması ve paylaştırılması başlıklı 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapıldı.

Resmî Gazete’nin 28 Temmuz 2020 tarihli sayısında yayınlanan düzenleme[1] ile maddede 1 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan Yeşil Tarife uygulamasına yönelik olarak değişiklik yapıldı.

Değişiklik ile YEKDEM gelirinin hesaplama formülüne FBm değişkeni eklendi. Değişken şu şekilde tanımlandı;

Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler ile tüm tüketiciler için geçerli olmak üzere aynı bağlantı şekli ve tüketici grubuna göre belirlenen perakende satış tarifesi arasındaki farkın tüketim miktarı esas alınarak m görevli tedarik şirketi bazında ilgili fatura dönemi için hesaplanan fark bedelini (TL)

Güncel formül şu şekilde oldu;

 

 


[1] Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik