YEKA yatırımları için OHAL kararı verildi

YEKA projelerinin serbest piyasada elektrik satış hakları üç ay uzatıldı

20 Nisan 2023

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları modeli kapsamında yarışmaları yapılan yatırımlara yönelik Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile olağanüstü hal kapsamında, devreye girecek bu santrallerin serbest piyasada elektrik satmalarına yönelik süreler üç ay uzatıldı.

İlgili kararname şu şekilde;

Kararname Numarası: 143

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yenilenebilir enerji kaynak alanları yatırımlarına ilişkin bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Yenilenebilir enerji kaynak alanları yatırımlarına ilişkin alman tedbirler

MADDE 2- (1) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesi ve ilgili mevzuatı uyarınca yarışması yapılan ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler kapsamında üretilen elektriğin serbest piyasada değerlendirilebilmesine ilişkin öngörülen süreler üç ay süreyle uzatılır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 


[1] Olağanüstü Hal Kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yatırımlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 143)