YEKA RES-3 şartnamesi yayınlandı

2.000 MW kapasite için 42 yarışma yapılacak

2 Haziran 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı geçtiğimiz hafta Resmî Gazete’de yayınlanarak duyurulan YEKA RES-3 yarışmasının şartname ve sözleşme örneğini yayınladı.[1]

Yarışma şartnamesine göre 42 ayrı bölgede toplamda 2.000 MW’lık kapasite hakkı için kapalı zarf ve açık eksiltme usulü düzenlenecek yarışmalarda tavan fiyat 45 Türk Lirası kuruş/kWh olacak.

Yarışmayı kazanan projelere 49 yıllık geçerli olacak elektrik üretim lisansı verilecek.

Projelerde ilk türbinin devreye girmesi ile başlayacak ticari elektrik üretiminde MW başına 35 Gigavat-saat (GWh) ile sınırlı olmak üzere yarışmada kazanılan fiyata bağlı olarak “birim elektrik enerjisi alım fiyatı” uygulanacak.

Bu fiyat, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayında üçer aylık dönemler halinde güncellenecek. İlk güncelleme ise yarışma tarihini takip eden ikinci üç aylık dönemin başlangıcında yapılacak.

Ödemeler, üçer aylık dönemler halinde belirlenecek “güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatları” üzerinden tesisin işletmeye girdiği ilk kabul tarihi itibarıyla alım süresi boyunca YEKDEM kapsamında yapılacak.

Fiyatlar bu üç aylık dönemin ilk ayından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü aylarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük ABD Doları alış kurlarının ortalaması kullanılarak hesaplanacak karşılığı 6,00 ABD Doları-sent/kWh’dan fazla olamayacak. Fazla olması halinde aynı kur değeri dikkate alınarak 6,00 ABD Doları-sent/kWh’ın “Türk Lirası kuruş/kWh” cinsinden karşılığı olarak uygulanacak.

Projelerde kurulacak rüzgâr türbinlerin Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler dahil) fabrikalarda üretilmesi veya tedarik edilmesi, bu türbinler için kazanılan aksam yerlilik puanının toplamının ise asgari 55 olması şartı bulunuyor.

Bununla birlikte projelere 5346 sayılı Kanun kapsamında yerli ürün desteği uygulanmayacak, belirlenen koşullar dışında fiyat artışı verilmeyecek.

Proje sahibi alım fiyatı dışında başkaca herhangi bir nam ve ad altında ödeme sisteminden faydalanamayacak ve her ne ad altında olursa olsun ilave ödeme talep edemeyecek. İş’e dair karbon sertifika gelirleri ise sözleşme kapsamı dışında olacak.

Projeler için elektriksel kapasite artışı verilmeyecek, RES’te sözleşme süresi boyunca rüzgâr dışında başka bir enerji kaynağı kullanılarak elektrik üretimi yapılamayacak.

Proje santral sahasında ve aynı ölçüm noktasında olmak üzere ve projenin lisansında yer alan elektriksel kurulu gücü aşmayacak şekilde RES’e bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurulabilecek ve depolanan elektrik enerjisi de belirlenen alım fiyatından yararlanabilecek.

Projelerin önlisans süresi azami 24, inşaat süresi ise Lisans’ın alındığı tarihten itibaren azami 36 ay olacak.

 


[1] YEKA RES-3 Yarışma İlanı