YEKA RES-3 için yeni zeyilname yayımlandı

Projeler temerrüde düşmeleri halinde başka şirketlere devredilebilecek

30 Nisan 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 800 MW’lık kapasite tahsisi gerçekleştirilecek YEKA RES-3 yarışması için yeni zeyilname yayımladı.

Değişiklik ile yarışmayı kazanan firmaların, projeleri için finansman sağlamalarına karşın kredi sözleşmesi kapsamında temerrüde düşmeleri ve bu durumun giderilememesi halinde, proje finans sağlayacılarının önerdiği ve bakanlığın uygun bulacağı bir başka tüzel kişiye devredilebilecek.

Bakanlık internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre yarışma şartnamesinin “Diğer Hususlar” başlıklı 13’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklendi;

  1. Proje’ye ilişkin Yarışmayı Kazanan’a herhangi bir şekilde finansman sağlanması halinde; Finans sağlayıcılar, (i) ilgili kredi sözleşmeleri kapsamında bir temerrüt halinin gerçekleşmesine ve finans sağlayıcılar tarafından Yarışmayı Kazanan’a söz konusu temerrüt halinin giderilmesine ilişkin olarak yapılan bildirime rağmen söz konusu temerrüt halinin giderilmesi için kredi sözleşmesinde kredi alan lehine belirlenmiş olan düzeltme süreleri varsa bu sürelerde ilgili temerrüt halinin giderilememiş olmasına veya (ii) İdare tarafından kendilerine Sözleşme kapsamında bir fesih ihtarnamesi gönderilmesine istinaden, İdare’ye gerekçeli olarak başvuruda bulunarak, Sözleşme’nin ve İş’in, Yönetmelik, işbu Şartname ve Sözleşme’nin Yarışmacı’lara ilişkin olarak öngördüğü şartlara uygun olarak önerecekleri bir başka tüzel kişiye devredilmesini talep edebilir. İdare, söz konusu devre ilişkin finans sağlayıcılara 60 (altmış) günden az olmamak üzere ek süre verir. Finans sağlayıcıların talebi ve İdare’nin uygun görüşü ile bu süre uzatılabilir. İdare, finans sağlayıcılar tarafından önerilen tüzel kişiyi 15 (onbeş) gün içerisinde uygun bulması halinde, Yarışmayı Kazanan ile imzaladığı Sözleşme’nin devamı mahiyetinde ve aynı koşul ve içerikte söz konusu tüzel kişi ile yeni bir Sözleşme imzalar.

YEKA RES-3 yarışması için başvurular 31 Mayıs 2022 tarihinde alınacak.

 


[1] YEKA RES-3 Yarışmalarına İlişkin Duyuru