YEKA RES-2 yarışması tamamlandı

Yarışmanın kazananları Enercon ve Enerjisa oldu

31 Mayıs 2019

Karasal rüzgar enerjisi alanında gerçekleştirilen ikinci YEKA yarışması sonuçlandı.

Yarışma 30 Mayıs 2019 tarihinde, dört ayrı bölgede 250 MW’lık bölümler halinde olmak üzere toplamda 1.000 MW’lık kapasite hakkı için açık eksiltme usülü ile gerçekleştirildi.

8 yatırımcının 9 ayrı şirketle katıldığı yarışmada Alman rüzgar türbini üreticisi Enercon ile Türkiye’nin önde gelen enerji yatırımcılarından Enerjisa ikişer bölgede yatırım yapma hakkını elde ettiler.

Enercon Muğla bölgesindeki 250 MW’lık kapasite hakkını kilovat-saat (kWh) başına 4 ABD Dolar-sent, Balıkesir bölgesini ise 3,53 ABD Dolar-sent/kWh teklifi ile kazandı.

Enerjisa ise Aydın bölgesini 4,56 ABD Dolar-sent/kWh, Çanakkale bölgelesini ise 3,67 ABD Dolar-sent/kWh teklifi ile kazandı.

Şirketler kapasite hakkı kazandıkları bölgede kuracakları santraller için 49 yıllık lisans, teklif ettikleri fiyat üzerinden de 15 yıllık alım garantisine sahip olacaklar.

Projelerin ön lisans hakkı süresi 24 ay, inşaatların tamamlanma süresi ise 36 ay olacak.

Yerlilik şartı %55

Yarışma şartnamesine göre YEKA RES-2 kapsamında her bir bağlantı bölgesinde kurulacak RES’lerin toplam kurulu gücü, tahsis edilen toplam kapasitenin %70’inden (175 MWe) az olamayacak.

Bununla birlikte yarışmayı kazanan firmalar bağlantı bölgeleri için tahsis edilen bağlantı kapasitesinin % 30 fazlasına (325 MWe) kadar aday YEKA alanı önerebilecek.

Santrallerde kullanılacak rüzgar türbinlerinin güncel teknolojiye ve IEC 61400 standartları serisine uygun olması ayrıca asgari güçlerinin ise 3,0 MWe altında olmaması gerekiyor.

Santrallerdeki türbinlerde yerlilik oranının kule için %65, kanat için %60, rüzgar türbininin diğer tüm ekipmanlarında ise %51 olması gerekiyor.

Bununla birlikte türbinlerin tamamı için yerlilik oranının bakanlığın belirlediği puan cetveline göre yapılacak hesaplamaya göre asgari olarak 55 puan olması gerekiyor.

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör