YEKA RES-2 için YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmeleri imzalandı

Enerji Bakanlığı detay çalışmaların devam ettiğini bildirdi

5 Kasım 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) YEKA-RES 2 yarışmasını kazanan şirketler ile YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalandığını duyurdu.[1]

Duyuruda belirlenen alanlarda yenilenebilir enerji kaynak alanları ilan edilmesine yönelik detay çalışmalara devam edilmekte olduğu bilgisi verildi.

Yarışmaları Enercon ve Enerjisa kazanmıştı

Yarışma 30 Mayıs 2019 tarihinde, dört ayrı bölgede 250 MW’lık bölümler halinde olmak üzere toplamda 1.000 MW’lık kapasite hakkı için açık eksiltme usülü ile gerçekleştirilmişti.

8 yatırımcının 9 ayrı şirketle katıldığı yarışmada Enercon ile Enerjisa ikişer bölgede yatırım yapma hakkını elde etmişlerdi.

Enercon Muğla bölgesindeki 250 MW’lık kapasite hakkını kilovat-saat (kWh) başına 4 ABD Dolar-sent, Balıkesir bölgesini ise 3,53 ABD Dolar-sent/kWh teklifi ile kazanmıştı.

Enerjisa ise Aydın bölgesini 4,56 ABD Dolar-sent/kWh, Çanakkale bölgelesini ise 3,67 ABD Dolar-sent/kWh teklifi ile kazanmıştı.

Yerlilik şartı %55

Yarışma şartnamesine göre YEKA RES-2 kapsamında her bir bağlantı bölgesinde kurulacak RES’lerin toplam kurulu gücü, tahsis edilen toplam kapasitenin %70’inden (175 MWe) az olamayacak.

Bununla birlikte yarışmayı kazanan firmalar bağlantı bölgeleri için tahsis edilen bağlantı kapasitesinin % 30 fazlasına (325 MWe) kadar aday YEKA alanı önerebilecek.

Santrallerde kullanılacak rüzgar türbinlerinin güncel teknolojiye ve IEC 61400 standartları serisine uygun olması ayrıca asgari güçlerinin ise 3,0 MWe altında olmaması gerekiyor.

Santrallerdeki türbinlerde yerlilik oranının kule için %65, kanat için %60, rüzgar türbininin diğer tüm ekipmanlarında ise %51 olması gerekiyor.

Bununla birlikte türbinlerin tamamı için yerlilik oranının bakanlığın belirlediği puan cetveline göre yapılacak hesaplamaya göre asgari olarak 55 puan olması gerekiyor.

Şirketler kapasite hakkı kazandıkları bölgede kuracakları santraller için 49 yıllık lisans, teklif ettikleri fiyat üzerinden de 15 yıllık alım garantisine sahip olacaklar.

 


[1] YEKA RES-2 – ADAY YEKA Duyurusu