YEKA GES-4 ilanı yayınlandı

15 ayrı bölgede 1.000 MW kapasite hakkı sağlanacak

14 Temmuz 2021

YEKA GES-4 yarışma ilanı bugünkü Resmî Gazete’de yayınlandı.[1]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yayınlanan ilana göre güneş enerjisi yatırımları için 15 ayrı bölgede 1.000 MW kapasite tahsisi için açık eksiltme usulüne göre yarışma düzenlenecek.

Yarışmalarda tavan fiyat 40 Türk Lirası kuruş/kWh olacak ve teklifler MW başına 23 Gigavat-saat elektrik üretimi için verilecek.

Niğde’nin Bor, Hatay’ın Erzin ve Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yer alan bölgeler için tahsis edilecek kapasiteler için başvurular 30 Mart 2022 tarihine kadar alınacak.

Modülde yerlilik oranı %75’e çıktı

Bakanlık tarafından yayınlanan şartnameye göre kurulacak güneş enerjisi santrallerinde yerlilik oranlarının güneş modülü için asgari %75, doğru akım (DC) güneş kablosu, evirici, varsa güneş takip sistemi ile birlikte taşıyıcı yapıda da %51 olması gerekecek.[2]

Güneş modülündeki hücrelerin de en az ham waferdan (herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmamış gri wafer) sonraki işlemler uygulanmak suretiyle üretilmiş olması gerekecek.

Bununla birlikte modüllerin Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilmesi veya serbest bölgeler dışındaki yerli imalatçılardan tedarik edilmesi gerekecek.

Yarışmayı kazanan teklif fiyatı sözleşmede “birim elektrik enerjisi alım fiyatı” olarak belirtilecek.

Bu fiyat üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ve ilk olarak yarışma tarihini takip eden ikinci üç aylık dönemin başlangıcından itibaren güncellenecek.

Güncelleme förmülünde %24 Dolar, % 24 Avro ağırlığı olacak, güncellecek fiyatın tavanı ise 5,30 ABD Doları sent/kWh olacak.

GES’ler için önlisans süresi azami 24 ay ve inşaat süresi lisansın alındığı tarihten itibaren azami 36 ay olacak.

Yine bakanlık tarafından yayınlanan sözleşme taslağına göre ise idare, YEKA’nın GES yatırımına hazır hale getirilmesi, kurulması ve işletmeye alınması için kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuatı uyarınca alınması gereken tüm izin ve onay yazılarının süresinde alınabilmesi için Yarışmayı Kazanan ile iyi niyet çerçevesinde iş birliği yapabilecek. Ayrıca yarışmayı Kazanan Bakanlık Onayı ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında pay devri yapabilecek.[3]

 


[1] YEKA GES-4 Yarışma İlanı

[2] YEKA GES-4 Şartname

[3] YEKA GES-4 Sözleşme Taslağı