YEKA GES-3 şartnamesinde değişiklik yapıldı

Eskalasyon formülüne TÜFE ile Dolar ve Avro eklendi

27 Ocak 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında başvuruların alınacağı YEKA GES-3 yarışması şartnamesinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.[1]

Bakanlık tarafından yayınlanan Zeyilname’ye göreyarışmada uygulanacak eskalasyon formülünde değişikliğe gidildi.

Şartnamededeki değişiklik ile üçer aylık dönemler halinde uygulanacak fiyatın belirlenmesinde kullanılacak formüle ÜFE ve Türk Lirası’na ilave olarak TÜFE ile Dolar ve Avro da dahil edildi.

Bununla birlikte tavan fiyat olarak da 5,30 Dolar-sent/kWh uygulanacağı da şartnamede yer aldı.

Finans kuruluşları temsilcileri yalnızca TL bazlı bir eskalasyonun enerji projelerinin finanse edilebilmesi için gerekli öngörülebilirliği sağlamayı zorlaştıracağını, bunun da projelere kredi sağlama aşamasında talep edilecek öz kaynak oranlarının yükselmesine neden olacağını savunuyorlardı.

YEKA GES-3 yarışmaları ile 36 ayrı ilde 10-15 ve 20 MW’lık paketler halinde 74 proje için toplamda 1.000 MW’lık kapasite hakkı sağlanacak.


[1] YEKA GES-3 Yarışmaları Hakkında Duyuru