YEKA alanlarında yenilenebilir enerji endüstri bölgeleri kurulabilecek

Bu yatırımlar için lisanssız elektrik üretim tesisi de kurulabilecek

27 Ekim 2022

YEKA projeleri için belirlenmiş alanlarda, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimine yönelik endüstri bölgeleri kurulabilecek.[1]

Resmî Gazete’ni bugünkü sayısında yayımlanan Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun “Endüstri bölgelerinin kuruluşu ve ilânı” başlıklı 3’üncü maddesinin ilk fıkrasına aşağıdaki cümle eklendi;

Yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) olarak ilan edilen alanlarda, Bakanlığın önerisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü ile Bakanlıkça tekrar yer seçimi yapılmadan Cumhurbaşkanınca yenilenebilir enerji üretimine yönelik endüstri bölgelerinin kurulmasına izin verilebilir.

Öneri 20 Ekim 2022 tarihindeki TBMM Genel Kurul oturumunda Endüstri Bölgeleri Kanununda değişiklik öneren 341 sıra sayılı Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında verilmişti.

YEKA alanlarında lisanssız yatırımı yapılabilecek

Bununla birlikte aynı kanun ile endüstri bölgelerine bağlı olarak, YEKA alanlarında lisanssız elektrik üretim yatırımı yapılmasının önü açıldı.

Yayımlanan kanun ile “İmar plânları ve altyapı” olarak değiştirilen yönetmeliğin 4/A maddesine eklenen fıkralardan biri şu oldu;

Ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın endüstri bölgelerinden sorumlu tüzel kişi veya yatırımcılar kendi ihtiyaçları için elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına sahiptir. Bu kapsamda endüstri bölgeleri sınırları içerisindeki elektrik üretim ve dağıtımına ilişkin faaliyetler, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülür.


[1] 7419 Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun