YEKA alanlarına yönelik yeni düzenleme yapıldı

YEKA alanlarında yenilenebilir enerji endüstri bölgeleri kurulabilecek

21 Ekim 2022

YEKA projeleri için belirlenmiş alanlarda, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimine yönelik endüstri bölgeleri kurulmasının önü açıldı.

Gelişme dün TBMM Genel Kurulunda Endüstri Bölgeleri Kanununda değişiklik öneren 341 sıra sayılı Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında verilen önerge ile gerçekleşti.

Önerge 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun “Endüstri bölgelerinin kuruluşu ve ilânı” başlıklı 3’üncü maddesinin ilk fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini içeriyordu;

Yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) olarak ilan edilen alanlarda, Bakanlığın önerisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü ile Bakanlıkça tekrar yer seçimi yapılmadan Cumhurbaşkanınca yenilenebilir enerji üretimine yönelik endüstri bölgelerinin kurulmasına izin verilebilir.

Önergenin gerekçesinde değişiklik ile yenilenebilir enerji kaynaklarından öz tüketim amaçlı elektrik üretimi yapmak isteyen sanayiciler için hazır bölgeler oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.