YEK Tasarısı Kanunlaşacak mı?

Süleyman Boşca
20 Temmuz 2010
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda yasalaşmak için sıra bekliyor.
TBMM Genel Kurulunda Nükleer santral yapımıyla ilgili Rusya ile imzalanan hükümetler arası anlaşmanın onaylanması görüşmelerinde YEK Kanun Tasarısının ne zaman yasalaşacağı konusunda sayın bakanın ve milletvekillerinin konuşmaları meclis tutanaklarında zapta geçildi.
Enerji sektöründe dikkatle takip edilen bu gelişmelerin, özellikle güneş enerjisine yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı yatırımcıları heyecanlı bir bekleyişin içine soktuğu bir gerçek. En çok tartışılan konu da güneş enerjisinden elektrik üretimine verilecek fiyat garantisinin kaç Euro/cent olacağı konusudur.
Sayın bakanın verilecek teşviklerle kimin finanse edileceği yönündeki kaygıları dikkate alınması gereken kaygılardır. Bununla birlikte dünyada 20.000 MW’a ulaşan güneş yatırımlarına baktığımızda ışınım verileri bakımından dünyada önemli bir yere sahip ülkemizde 1MW kurulu gücün olmaması da kabul edilebilir bir durum değildir.
Benim gördüğüm son taslaktaki güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için verilen 13 Euro/cent’in, güneş enerjisine dayalı elektrik üretiminin teşviki için sağlıklı bir rakam olmadığı ortadadır. Sayın bakanın basına vermiş olduğu demeçlerden rakamın daha düşük olacağını da duymaktayız. Bunun yerine teknolojisi çok hızlı gelişen ve yatırım maliyetlerinde hızlı bir düşüş yaşanan güneş enerjisinden elektrik üretiminde, yıllara göre değişen teşvik modeli uygulanmasının ülke menfaatleri açısından daha uygun olduğu kanaatindeyim.
Ayrıca verilecek fiyat garantisinin yatırımların önünü açacak tek çözüm olmayacağı, yatırım alanlarına (santral kurulacak sahalara) ilişkin yeni düzenlemeler yapılması gerektiği, lisanslama sürecine ilişkin net bir yol haritasının hazırlanması zorunluluğu da göz önünde tutulması gereken bir gerçekliktir.
Maalesef, tasarının mevcut haliyle güneş enerjisi yatırımlarının önünü açacak bir düzenleme olmaktan öte, 1 Kasım 2007 RES lisans başvurularında olduğu gibi, yatırımların önünü tıkayacak bir sürece yol açacağına yönelik endişelerimiz artarak devam etmektedir.
Meclis Genel Kurulundaki tartışmalar, büyük bir ihtimalle Meclis tatile girmeden tasarının Genel Kuruldan çıkacağını gösteriyor. Ancak bu yasama döneminde kanunlaşamayan tasarının genel seçimlerden önce görüşülmesi zor bir ihtimal olarak görünüyor.