YEK-G yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

1 Mart-31 Mayıs arasındaki üretim için YEK-G belgesi ihraç edilebilecek

25 Mayıs 2021

1 Haziran 2021’de uygulamaya geçecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Resmî Gazete’nin 21 Mayıs 2021 tarihli sayısında yayınlanan düzenleme ile “biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil)” ifadesi yönetmelik kapsamında kabul edilen yenilenebilir enerji kaynakları arasından kaldırılırken, düzenlemenin tanımlar bölümüne “Seans: Kontratların; alım, satım için işleme açık olduğu zaman dilimini,” fıkrası eklendi.

Bununla birlikte yönetmeliğe eklenen iki geçici madde ile 1 Mart 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi için YEK-G belgesi ihraç edilebilmesi ve bu tarihler arasındaki elektrik üretim miktarlarının, tedarik şirketleri tarafından EPİAŞ’a yapılacak YEK- G Belgesi itfa bildirimine dahil edilebilmesi imkanları da getirildi.


[1] Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik