Yatırımcıların Gözde Sektörü Yenilenebilir Enerji

Girişim ve Risk sermayesi şirketlerinin yenilenebilir enerjiye ilgisi artarak devam ediyor

23 Haziran 2010

Uluslararası danışmanlık kuruluşu KPMG tarafından Haziran ayında Londra’da çeşitli ülkelerden girşim sermayesi şirketlerinin üst düzey yetkililerinin katıldığı bir konferans düzenlendi.

“Yenilenebiliri Finanse Etmek: Finansman ve Projeleri Bir Araya Getirmek” başlıklı konferansa katılan 180 girişim sermayesi yöneticisine uygulanan anketin sonuçlarına göre konferans katılımcılarının yüzde 77’si gelecek yıl en azından bir yenilenebilir enerji projesine yatırım yapmayı planlıyor.

Yatırımcıların cevaplarına göre bu yatırımlarda ilk sıraya karasal rüzgar enerjisi yatırımları yer alacakken ikinci sırada deniz üstü rüzgar tarlası projeleri üçüncü sırada ise çöpten elektrik üretimi projeleri oalcak.

Uzmanlara göre yenilenebilir enerji sektörüne yönelik gelişmiş ülkelerdeki güçlü teşvik programları ve uzun dönemli alım garantileri yatırım miktarlarının yüksekliğine rağmen yatırımcıları bu alana yatırım yapmaya yönlendiriyor. Rüzgar enerjiside en gelişmiş yenilenebilir enerji teknolojisi olarak yatırım tercihlerinde üst sırada yer alıyor.

Bloomberg New Energy Finance adlı kuruluşun verilerine göre 2009 yılında Girişim ve Risk Sermayesi şirketleri yenilenebilir enerji sektörüne yönelik 5.9 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiler.