Yatırım teşvik düzenlemesine yönelik değişiklik yapıldı

Teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalata yönelik değişiklik yapıldı

10 Ocak 2023

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan ithalata tanınan gümrük vergisi muafiyetine yönelik değişiklik yapıldı.[1]

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da yapılan bu değişiklik ile aynı başlıklı olarak 31 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karar değiştirildi.[2]

Bugün yayımlanan karar ile 31 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’nin 3’üncü mükerrer sayısında yayımlanan karar ile düzenlemenin Kararın Uygulanmayacağı Durumlar başlıklı 4’üncü maddesine 6’ıncı fıkra olarak eklenen ibarede şu değişiklikler yapıldı.

(6) 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

Düzenlemeye eklenen geçici madde ile de kararın 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği ve bu tarihten düzenlenen yatırım teşvik belgelerini de kapsayacağı belirtildi.

 

 


[1] İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6658)

[2] İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6626)