“YAT Talimatı yerli ve milli enerji politikasına uymuyor”

GÜYAD Başkanı Cem Özkök üretim fazlası olan dönemlerde öncelikle doğal gaz ve kömür santrallerindeki üretime ara verilmesi gerektiğini söyledi

12 Temmuz 2021

Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından ‘elektrik üretim fazlası’ gerekçesiyle bazı jeotermal enerji üretim santrallerine tebliğ edilen “YAT Talimatı” hakkında bir açıklama yayınladı.

GÜYAD Başkanı Cem Özkök, açıklamadaki değerlendirmesinde verilen talimatın yerli ve milli enerji politikasına uymadığını söylerken, Türkiye’nin dünyada ilk 5’te yer aldığı jeotermal enerji üretimi alanında getirilen bu uygulamanın yatırımcıları olumsuz etkileyebileceği ve Türkiye’nin pozisyonunu sarsıcı etki yapabileceği uyarısında bulundu.

Bakımlar haricinde kesintisiz devam etmesi gereken yüksek üretim teknolojileri nedeniyle jeotermal santrallerde “üretim fazlası” gerekçe gösterilerek faaliyetlere ara verilmesinin geri dönülemez zararlara yol açabileceğini belirten Özkök sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Türkiye, yenilenebilir enerjinin önünü açmaya yönelik uygulamalarıyla bölgede ve Avrupa’da örnek gösterilen bir ülke iken üretime bu gerekçeyle ket vurulması düşündürücüdür. Dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer aldığımız jeotermal enerji ülkemizin en önemli yerli ve mili enerji kaynaklarından biri arasında. Yaklaşık 1.600 MW’lık bir kurulu güçten söz ediyoruz. ‘Üretim fazlası’ gerekçesiyle santrallerde üretime kısa süreli ara verilmesi üretim metotları nedeniyle jeotermal santrallerde ciddi zararlara yol açabilmektedir. Bu nedenle böyle bir ihtiyaç var ise bu noktada jeotermal santraller son aşamada değerlendirilmedir.”

Cem Özkök ayrıca 2030’a kadar ‘Net sıfır emisyon’ hedeflerine erişmenin konuşulduğu bir gündemde yenilenebilir enerji yatırımlarının her zamankinden daha fazla teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizerken, üretim fazlası gibi durumlarda öncelikle doğal gaz ve kömür santrallerinden üretime ara verilmesinin değerlendirilebileceğine dikkat çekti.