”Yapılamayan lisanssız yatırımlara ek süre verilmeli”

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız lisanssız yatırımlar için ek süre hakkının abone kopukluğu ile sınırlı olmaması gerektiğini söyledi

12 Temmuz 2019

CHP Aydın Milletvekili Yıldız süresi içinde tamamlanamamış lisanssız yatırımlara ek süre hakkı verilmesi gerektiğini söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi yaptığı konuşmada yapılamamış lisanssız elektrik üretim yatırımlarına ek süre sağlanması gerektiğini söyledi.

Hüseyin Yıldız, tüketim bağı kopmuş olan yatırımlar için sağlanan ek süre hakkının çeşitli nedenlerle yapılamamış diğer lisanssız yatırımlara sağlanması gerektiğini, bu sayede 600 MW’a yakın düzeyde yeni yatırım yapılabileceğine vurgu yaptı.

Yıldız komisyon görüşmelerinde şunları kaydetti;

‘’Sayın Başkan, bu 29’uncu madde, sadece abone kopukluğu olanlara af muafiyeti getirilmiştir.

Ancak bağlantısı anlaşma süresi içerisinde kredisi yetişmemiş, paneli süresinde almamış, enerji nakli hattından dolayı zaman kaybetmiş, panel alımıyla ilgili arz-talep dengesizliğinden dolayı, biliyorsunuz, euronun yükselmesinden dolayı zamanında bitmemiş ve lisansız YES projeleri yatırım tamamlamak ve ülke içinde katma değer yaratması açısından ek süre verilmesi konusu da bu konunu kapsamına alınarak yapılan harcamaları heba olmasın diye yatırımcıların bu mağduriyetleri gidermemiz lazım.

Aynı şekilde bunlara da 180 gün bir süre vermemiz gerektiğini inancını taşıyorum. Çünkü burada diğerlerine hak geliyorsa diğer insanlar da mağdur.

Aşağı yukarı, benim hesaplarıma göre dünden beri en az 200-300 kişi aradı, o da 780 megavat yapıyor. Buna 180 günü ilave edersek muhakkak 500-600 megavat geri dönüşü olur.

Bu yüzden, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bunu da ilave etmemiz gerektiği inancını taşıyorum.’’