Yapılamayan lisanssız projelere süre uzatım hakkı sağlanacak

TBMM’de kabul edilen yasa teklifinden yararlanacak projelerin toplam gücü 500 MW’ın üstünde olabilecek

18 Temmuz 2019

Süresi içinde tamamlanamadığı için bağlantı anlaşması hakkını kaybeden lisanssız elektrik üretim yatırımlarına süre uzatımı hakkı öneren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Dokuz milletvekili tarafından verilen önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçtiğimiz hafta kabul edilen, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenecek Geçici 25. Madde ile tüketim-üretim bağlantısı kopmuş tesisler için süre uzatım hakkını, yapılamayan diğer tüm lisanssız projeler için de genişletilmesini içeriyordu.

Komisyonda geçtiğimiz hafta kabul edilen ilgili düzenleme yalnızca tüketim-üretim bağı kopmuş olan, toplam kurulu güçleri 77 MW olabilecek 85 projeyi kapsıyordu.

TBMM’de kabul edilen 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenecek Geçici 25. Madde şu şekilde oldu;

”(1) Bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faaliyetler kapsamındaki bağlantı anlaşması süreleri; çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özelliklere haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi halinde söz konusu bildirim tarihini izleyen 120 günü, bağlantı anlaşması süresi bittiği halde geçici kabulü yapılmamış olanlar ve henüz bağlantı anlaşması süresi bitmemiş olanlar için ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilir.”

Yasa önerisi 27. Dönem Milletvekillerinden Mehmet Muş (AK Parti), Nevzat Şatıroğlu (AK Parti), Mehmet Doğan Kubat (AK Parti), Zeynep Gül Yılmaz (AK Parti), İmran Kılıç (AK Parti), Fehmi Alpay Özalan (AK Parti), Hüseyin Yıldız (CHP), Süleyman Girgin (CHP) ve Ayşe Keşir (AK Parti) tarafından ortak imza ile verildi.

Düzenlemeden yararlanacak güneş enerjisi projelerinin toplam kurulu güçlerinin 500-600 MW düzeyinde olacağı öngörülüyor.