Yapı Kredi Temiz Enerji Değişken Fonu’nu hayata geçirdi

Fon enerji dönüşüm sürecine katkı yapabilecek şirketlere ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak

8 Kasım 2021

Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu’nu hayata geçirdiğini açıkladı.

Küresel enerji sektöründe dönüşüm sürecine katkı yapabilecek şirketlere yatırım yaparak getiri sağlamayı hedefleyen fon ile sürdürülebilir ve alternatif enerji teknolojilerinde üretici, geliştirici, dağıtıcı ve kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve dışına ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılacak.

Fon toplam değerinin asgari %80’ini devamlı olarak belirlenen kapsamdaki şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumların ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına ayrıca fonun temasına uygun yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatıracak.

Fonun risk değeri ise 1 ile 7 arasındaki sıralamada 6 olarak belirlendi.