Yapı Kredi kömür finansmanını sonlandırdı

Banka yeni kömürlü termik santral ve kömür madenciliği yatırımlarına finansman sağlamayacak

6 Haziran 2021

Aktif büyüklüğünde Türkiye’nin en büyük üçüncü bankası olan Yapı Kredi yeni kömürlü termik santral ve kömür madenciliği yatırımlarına finansman sağlamayacağını açıkladı.

Banka tarafından yapılan yazılı açıklamada bankanın güncellediği yeni politikalarıyla kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliği yapan yeni projeleri finanse etmeyeceği bununla birlikte yeşil proje ve yatırımlara finansal destek sunarak yeşil ekonomiye geçişi desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada bankanın yılın ilk yarısında sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemini yaptığı ve 962 milyon ABD Doları düzeyinde kaynak sağladığı hatırlatıldı.

Sürdürülebilirlik kriterlerine uyum kredi maliyetini düşürecek

Bankanın dış ticaret finansmanına yönlendireceği kredi anlaşması yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik teminin artırılması ve ESG risk yönetimi notunun daha da yükseltilmesine yönelik hedefler içeriyordu. Yapı Kredi’nin belirlenen kriterlere ulaşması durumunda sendikasyon kredisinin maliyetlerinde de iyileşme gerçekleşecek.

20 ülkeden 42 bankanın katılımı ile 351 milyon dolar ve 501 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağlanan kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 2,50 ve euribor + yüzde 2,25 olarak, kredinin yenilenme oranı ise yüzde 103 olarak gerçekleşmişti.

Açıklamada Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün‘ün şu değerlendirmeyi paylaştığı belirtildi;

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın tümünde ortak fayda ve değer yaratmaya odaklanıyoruz. İklim krizinin dünyamız, sektörümüz, müşterilerimiz ve faaliyet gösterdiğimiz alanlar için büyük bir risk oluşturduğunun bilincindeyiz. Ekonomik sürdürülebilirliği, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlikle bir bütün olarak ele alıyoruz.

Çevresel etkileri nedeniyle dünyada gün geçtikçe kömür madenciliği ve kömüre dayalı enerji üretimi finanse etmeme taahhütleri artıyor. Biz de paydaşlarımızla birlikte ortak değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek için yeni kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliğini finanse etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz. Bu sayede düşük karbon ekonomisi hedefine uygun olarak yenilenebilir enerjikaynaklarının büyümesini finanse etmeyi amaçlıyoruz.

2020 yılı sonu itibariyle yenilenebilir enerji finansman hacmimiz 2,4 milyar dolar seviyesine ulaştı ve portföyümüzün yüzde 43’ünü yenilenebilir enerji projeleri oluşturdu. Finansman sağladığımız projelerle 4 milyon ton üzerinde CO2 salımının önüne geçtik.

Yeşil proje ve yatırımlara verdiğimiz finansal destekle, sürdürülebilir bir gelecek için en temel katkılardan birini sağlıyoruz. Bu doğrultuda ülkemiz ve sektörümüz için örnek kurum kimliğimizi başarıyla taşıyoruz. Gelecekte de sorumlu bankacılık anlayışımız doğrultusunda sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalarımızla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz.