Yapı Kayıt Belgeli binalarda GES kurulabilecek

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

31 Aralık 2022

İmar barışından yararlanarak Yapı Kayıt Belgesi alan binalarda öz tüketim amaçlı güneş enerjisi kurulumları gerçekleştirilmesi mümkün hale geldi. Gelişme Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sayesinde gerçekleşti.[1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile yönetmeliğin “Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler” başlıklı 59’uncu maddesinin ikinci fıkrasına “Yapı kayıt belgesi bulunan binaların ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri de bu fıkra kapsamında değerlendirilir.” ibaresi eklendi.

Böylelikle bu binalarda gerçekleştirilecek kurulumlar için yapı ruhsatı aranmayacağı hükmü getirildi.

Bununla birlikte bu projeler için, kuruluma yönelik uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması gerekecek.

Ayrıca kurulumların binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalması ve kurulum için idaresinden izin alması da zorunlu olacak.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında bakanlığa konu ile ilgili görüş yazısı sunulmuştu. [2]

Eklenen ibareden sonra yönetmeliğin ilgili bölümü şu şekilde oldu;

Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler

MADDE 59 –

(2) Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az “C” olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ilgili dağıtım şirketinden gerekli izinler alınmak şartıyla katı ve sıvı yakıtlı sistemlerden doğalgaz yakıtlı sistemlere dönüşüm uygulamaları ve bağımsız bölümlere tesis edilecek doğalgaz tesisatı ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur. Yapı kayıt belgesi bulunan binaların ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri de bu fıkra kapsamında değerlendirilir.


[1] Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Yapı Kayıt Belgesine Sahip Binalarda Güneş Enerjisi Santrali (GES) Kurulabilmesi Hakkında