Yapı denetiminde enerji santralleri için ayrım yapıldı

Küme Yapı tanımında enerji santralleri için ayrı bir bölüm ayrıldı

9 Mart 2023

Yapı denetim kuruluşlarının, Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında sorumluluğunu üstlenecekleri yapıların elektronik ortamda belirlenmesine yönelik tebliğde değişiklik yapıldı.

Değişiklik ile tebliğde yer alan “Küme Yapı” tanımında enerji santrallerine yönelik özel bir ayrım yapıldı.

2019 yılında yayınlanan tebliğin bir önceki

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ ile “Küme Yapı” tanımında 2019 yılında yapılan değişiklik ile getirilen Ocak 2019 öncesi ve sonrasına yönelik getirilen ayrımlar 1 ve 2 olarak iki ayrı alt bende ayrıldı.

Aynı bende, üçüncü alt bend olarak eklenen ibare ile de enerji santrallerinin parçası olarak inşa edilecek binalar “Küme Yapı” olarak tanımlandı. Bu tanımda 2019 öncesi veya sonrasına ait ayrım yer almadı.

Düzenlemede ilgili alt bend şu şekilde yer aldı.

ı) Küme Yapı

3.Aynı ilgili idare sınırları içerisinde enerji santralinin parçası olan yapılardan aynı yapı müteahhidi tarafından inşa edilecek, sayısı iki veya daha fazla olan ve proje müelliflerince elektronik ortama bilgileri en fazla 30 gün içerisinde girilen ve herhangi birine daha önce Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapılmadan yapı sahibi veya yapı sahiplerinin talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün onayı alınan yapıları,

Küme yapı tanımı son olarak 26.10.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliğinde şu şekilde yer almıştı;

1/1/2019 öncesi için; yapı denetimi hizmet sözleşmesi imzalanarak ruhsatlandırılan yapılardan, yapı denetimi hizmet sözleşmesi feshedilen, aynı adada veya parselde aynı yapı müteahhidi tarafından inşasına devam edilecek sayısı iki veya daha fazla olan ve herhangi birine daha önce Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapılmadan yapı sahibi veya yapı sahiplerinin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün onayı alınan yapıları veya 1/1/2019 sonrası için; aynı adada veya parselde aynı yapı müteahhidi tarafından inşa edilecek ve proje müelliflerince elektronik ortama bilgileri en fazla 30 gün içerisinde girilen sayısı iki veya daha fazla olan ve bu yapılardan herhangi birine daha önce Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapılmadan talep üzerine bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin onayı alınan yapıları,