Yan hizmetler ve yarışma yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Başvurularda noter tasdikli imza sirküleri yerine sicil tasdiknameleri veya vekaletname yeterli olacak

1 Nisan 2021

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlıklı düzenlemelerde değişiklik yapıldı.

Her iki yönetmelikte yapılan değişiklikler ile başvuru işlemlerinde yetkili kişilerin noter onaylı imza sirkülerinin yerine sicil tasdiknamesi veya vekaletnamenin yeterli olacağı ibareleri getirildi.

 


[1] Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik