Verimlilik Hindistan’a Kurulu Güçte 120 GW Tasarruf Sağlayabilir

The Climate Group tarafından hazırlanan yeni bir çalışma Hindistan’ın küresel düzeyde hızla gelişen düşük karbon ekonomisinde on yıl içinde önemli pay sahibi olacağını iddia ediyor.

24 Mayıs 2011

The Climate Group tarafından hazırlanan yeni bir çalışma Hindistan’ın küresel düzeyde hızla gelişen düşük karbon ekonomisinde on yıl içinde önemli pay sahibi olacağını iddia ediyor.

HSBC tarafından desteklenen ve ‘India’s Clean Revolution’ başlığını taşıyan çalışmadaki öngörülere göre 2020 yılında düşük karbon ekonomisi küresel düzeyde 2.2 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacak iken, Hindistan’ın hızla gelişen ekonomisinin bu alandaki payı 10 yıl boyunca göstereceği ortalama 17’lik büyüme oranı ile 135 milyar doları geçecek.

Rapordaki yorumlara göre dünyadaki 11. büyük ekonomiye sahip olan Hindistan bu başarıyı, son yıllarda yakaladığı ortalama yüzde 9’luk büyüme oranı,  ülkenin yenilenebilir enerji alanındaki yüksek potansiyeli, eğitimli iş gücü ve uluslararası pazarlara ulaşma becerisi ile  Hindistan yönetiminin temiz enerji alanına yönelik hırslı destek politikası gibi etkenler sayesinde elde edecek.

Çalışmada Hindistan’ın enerji verimliliği sektörünün 2030 yılında 77 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörülürken ayrıca sektöre yapılan yatırımların geri dönüşü bakımından çarpıcı rakamlara yer veriliyor. Bu rakamlara göre enerji verimliliği için ülkede yapılan her 10 milyar dolarlık yatırım ülke ekonomisine 25 milyar dolarlık katkı sağlarken aynı zamanda elektrik tüketiminde 183.5 milyar kWh’lik tasarruf ve karbondioksit salımında 148.6 milyon tonluk düşüş sağlayacak.

Ayrıca bu alana yönelik yatırımlar sayesinde ülkenin 2030 yılındaki enerji talebi yüzde 25 oranında gerileyerek, bu yıla kadar ilave edilmesi gereken ek kurulu güçte 120 GW’lık tasarruf sağlanması da mümkün olacak. Bu rakam 2005 yılı rakamlarına göre ülkenin kurulu gücünün yüzde 80’i anlamına geliyor.

Ülkenin şu anki durumunu sürdürmesi halinde ise 2030 yılındaki enerji talebinin şimdikinin altı katı artması ve 2030 yılında ülkenin enerjide yüzde 35 oranında ithalat bağımlısı olması anlamına gelecek.