VakıfBank yeşil yatırımlar için kredi sağladı

Vakıfbank MidSEFF kapsamında 75 milyon avro kredi sağladı

19 Mart 2012

Vakıfbank Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ortak yürütülen Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı (MidSEFF) programı çerçevesinde 75 milyon avro kredi sağladı.

Banka 12 ay vadeli olarak sağladığı bu kredi ile küçük ve orta ölçekli özel sektör işletmelerinin yenilenebilir enerji, endüstriyel enerji verimliliği ve atıktan enerji üretimi gibi alanlardaki projelerine finansman desteği sağlayacak.

VakıfBank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi; “Bu kredi ile VakıfBank olarak, Türkiye’nin 2030 yılına kadar enerji üretiminin %30’unu yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştirme hedefine destek olacağız. Türkiye’nin rüzgar, güneş, biyo-kütle, jeotermal, vs. gibi kaynaklar bakımından sahip olduğu önemli yenilenebilir enerji potansiyelinden faydalanması hem ülkemiz hem VakıfBank olarak bizler için çok önemli. Proje ayrıca, enerji tüketiminde israfın azaltılmasına yardımcı olmaya yönelik enerji verimliliği önlemleri içerdiği için de, VakıfBank olarak bu projeye destek olmaktan mutluluk duyuyoruz”