Ulusal hedeflerdeki belirsizlik iklim mücadelesinde çabaları sınırlıyor

İklim Platformu tarafından kurumsal şirketlerin üst düzey yöneticileri ile yapılan bir çalışma önemli sonuçlar ortaya koydu

2 Ağustos 2014

REC Türkiye ve TÜSİAD işbirliği tarafından kurulan İklim Platformu Türkiye’deki kurumsal şirketlerin iklim değişikliği farkındalığını ve bu alandaki çabalarının seviyesini ortaya koyma amacı ile bir çalışma gerçekleştirdi.

‘’İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması’’  başlıklı çalışma için hazırlanan rapordaki bilgilere göre, çalışma için 50 kurumsal şirket ile bağlantıya geçilirken, bu şirketlerin 25’i ankete katılmak için olumlu dönüş yaptı.

Çalışmanın sonuçlarına göre, ankete katılan CEO’lardan 4’ü iklim değişikliğinin farkında olduğunu, 21’i ise çok farkında olduğunu söyledi.

Bu yöneticilerden 21’i şirketlerinin iklim değişikliğinin neden olduğu problemlerden etkilendiğine inandığını kaydederken, iklim değişikliği stratejisi uygulamalarının en önemli nedenleri olarak ise sırasıyla, azalan doğal kaynaklar ve çevre sorunlarına dikkat çekmek, şirket imajlarını geliştirmek ile doğru olanı yapmak olarak belirtti.

Bu şirketlerden 21’i iklim değişikliği stratejisi uygulamalarının etkilerini kilit performans göstergeleri (KPI) ile ölçerken, 22 şirket enerji tüketimini, 19 şirket karbondioksit emisyonlarını, 15’i diğer emisyonlarını, 15’i araç yakıt tüketimlerini, 7’si uçak seyahatlerini, 10 şirket ise diğer KPI’lerini ölçtükleri bilgisini verdi.

Çalışmaya katılan CEO’lardan 24’ü özel sektörün, iklim değişikliğinin iş dünyasına etkisini yönetmede rolü olduğunu kaydetti. Bununlar birlikte kamunun özel sektörün bu mücadelesine yeterli destek verip vermediği sorusunu 12 CEO olumlu, 12’si olumsuz cevap verdi, 1 CEO ise çekimser kaldı.

Kamunun bu etkiyi yönetmedeki rolünün ne olması gerektiğine ise yüzde 44 oranında teşvikler, yüzde 36 oranında düzenlemeler, yüzde 20 oranında yönetişim, yüzde 8 oranında yaptırım, yüzde 4 oranında fonları araç olarak kullanması cevabı verildi.

Özel sektörün rolü konusunda ise 10 CEO bilinçlendirme seçeneğini seçerken, 9’u işbirliği, 7’si örnek olma, 5’i karbon azaltımı, 2’si innovasyon ve 2’si tedarik zinciri seçeneklerini seçti.

İklim Platformu tarafından çalışma ile ilgili yapılan değerlendirmede çalışmaya katılan şirketlerin tamamının iklim değişikliğinin farkında olduğunu ve şirketlerin büyük çoğunluğunun bu alandaki riskleri kabul edip, azaltılması yönünde adımlar atılması gerektiğini düşündüğüne dikkat çekiliyor.

Bununla birlikte çalışmanın dikkat çekici diğer bir sonucu ise şirketler tarafından geliştirilen stratejilerin tamamının doğrudan iklim değişikliği ile mücadeleyi hedef almamak ile birlikte,  ulusal ölçekte ortaya konulması gereken hedeflerde belirsizlik olması şirketlerin hızlı harekete geçememesine ve strateji ve azaltım araçları geliştirememesine neden olması oldu.