Ulusal, havza ve il düzeylerinde su kurulları kurulacak

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı

29 Kasım 2023

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Ulusal Su Kurulu, bölgesel düzeyde de Havza ve İl Su Kurulları kurulacak.[1]

Kararnameye göre Tarım ve Orman Bakanının başkanlık edeceği Ulusal Su Kurulu’nda Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları bakan yardımcısı düzeyinde temsil edilecek.

Kurulda ayrıca Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye istatistik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği başkan düzeyinde temsil edilecek.

Kurulun görev alanları da şu şekilde belirlendi;

  • Kentlerde ve kırsalda su-gıda-enerji-ekosistem ilişkisini temel alan su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejileri oluşturmak,

  • Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin alınacak tedbirlere ve uygulanacak politikalara yönelik önerilerde bulunmak,

  • Su kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ilişkin planların uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik kararlar almak,

  • Su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesine ilişkin planlarda belirlenen tedbirlerin önceliklendirilmesi ve uygulanması için kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik kararlar almak,

  • Su tahsisinde arz ve talep dengesini sağlamaya ve sektörel su paylaşımına yönelik kararlar almak,

  • Su konusundaki arz ve talepleri değerlendirmek ve karara bağlamak,

  • Ulusal su planı, havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planları ile içme ve kullanma suyu güvenliği planlarını karara bağlamak.

Havza ve İl Su Kurulları Oluşturulacak

Ayrıca her su havzasında Bakanlıkça belirlenen koordinatör il valisi başkanlığında Havza Su Kurulu, her ilde il valisi başkanlığında İl Su Kurulu kurulacak.

Bu kurullarda havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planları ile içme ve kullanma suyu güvenliği planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütülecek.

Kamu kurum ve kuruluşları yapacakları iş ve işlemlerde ulusal su planı, havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planları ile içme ve kullanma suyu güvenliği planlarını esas alacaklar.

Uygulamaya yönelik usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.


[1] Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 157)