Ulusal elektrik şebekesi emisyon faktörü yayınlandı

Enerji Bakanlığı 2020 yılı hesaplamaları için kullanılacak değerleri yayınladı

20 Eylül 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2020 yılı için Türkiye ulusal elektrik şebekesi emisyon faktörü hesaplamalarına yönelik bilgi formu yayımladı.[1]

Formda faaliyet temelli marj emisyon faktörü hesaplaması için 0,7424 tCO2/MWh, gelişim temelli marj emisyon faktörünün ise 0,3680 tCO2/MWh değerlerinin kullanılması gerektiği bildirildi.

Formda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi ile sağlanacak sera gazı salım (SGS) azaltım hesaplamalarında kullanılacak değerler de yer alıyor.

Buna göre güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı üretim için 0,6488 tCO2/MWh diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim için ise 0,5552 tCO2/MWh değerleri kullanılabilecek.

 

 


[1] Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü Bilgi Formu