Ulusal çevre etiketi yönetmeliği görüşe açıldı

Projenin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

6 Aralık 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Etiketi Yönetmelik Taslağı‘nı görüşe açtı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan taslak düzenleme Türkiye’nin ulusal çevre etiket sisteminin kurulması amacıyla “Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri” kapsamında 14 Haziran 2017 tarihinde başlatılan “Türk Ulusal Çevre Etiketi Sisteminin Oluşturulması Projesi” çerçevesinde hazırlandı.

Proje ile Türkiye’nin kurumsal kapasitesinin artırılması ve AB Eko-Etiket mevzuatının, Türkiye mevzuatına kazandırılması hedefleniyordu.

Hazırlanan sistemin bir ürünün hammadde temininden geri kazanımına kadar her safhasının kapsanarak, temiz üretimi ve sürdürülebilir tüketimine dair bir gösterge olması ayrıca yeşil aklamaya (çevreye uyumlu gibi göstermeye) karşı kılavuz olması da amaçlanıyordu.

14 Haziran 2017 tarihinde başlanan projenin 2017 sonunda bitmesi planlanıyor.