Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu kuruldu

Kurul Türkiye’nin Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Dönem Başkanlığı kapsamında görev yapacak

2 Ağustos 2019

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu kuruldu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Genelgeye göre Kurul Türkiye’nin 2022-2024 üstleneceği Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Dönem Başkanlığı ile ev sahibi olacağı, 2022 yılı son çeyreğinde gerçekleşecek Biyolojik Çeşitlilik Konferansı’nın etkin olarak yürütülmesinde görev alacak.

Kurulun sekreterya hizmetleri ve koordinasyon işleri Tarım ve Orman Kanalığı tarafından yürütülecek.

Kurul Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıkları, Sanayi ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Orman Mühendisleri Odası adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımı ile oluşacak.