Ulaşımda Enerji Verimliliği Artırılması yönetmeliği yayınlandı

Yönetmelik ile ulaşımdan kaynaklı kirlilik ve zaman kayıplarının azaltılması hedefleniyor

2 Mayıs 2019

Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla daha verimli motorlara sahip araçların kullanılması, elektrikli veya doğal gaz ile çalışan araçların kullanımın teşvik edilmesi, toplu ulaşımı yaygınlaştırılması, akıllı ulaşım sistemlerinin etkin uygulanması, ulaşım altyapılarının iyileştirilmesi ile kentsel ulaşım planlarının hazırlanmasına gibi alanlardaki usul ve esaslar belirleniyor.

Düzenlemeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Enerji Verimliliği alanında 2017-2023 yılları arasında atılacak adımları belirleyen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda Türkiye’nin bu alandan kaynaklı enerji tüketimini ve petrole olan bağımlılığını azaltmak amacı ile aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmişti;

  • Enerji Verimli Araçların Özendirilmesi
  • Alternatif Yakıtlar ve Yeni Teknolojilerle İlgili Karşılaştırmalı Çalışmanın Geliştirilmesi
  • Bisikletli ve Yaya Ulaşımının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi
  • Şehirlerdeki Trafik Yoğunluğunun Azaltılması
  • Otomobil Kullanımının Azaltılması
  • Toplu Taşımanın Yaygınlaştırılması
  • Kentsel Ulaşım için Kurumsal Yeniden Yapılanmanın Geliştirilmesi ve Uygulanması
  • Denizyolu Taşımacılığının Güçlendirilmesi
  • Demiryolu Taşımacılığının Güçlendirilmesi
  • Ulaşıma Yönelik Veri Toplanması