Ufuk2020 Programı Çevre Alanı 2020 Çağrıları açıldı

Açılan üç çağrının toplam bütçesi 376 Milyon Avro

14 Kasım 2019

Ufuk 2020 programının İklim değişikliği, Çevre, Kaynak verimliliği ve Ham maddeler Alanı 2020 çağrılarının 12 Kasım 2019 tarihi itibari ile başvurulara açıldığı bildirildi.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre toplam bütçesi 376 milyon Avro olan alan kapsamında açılan çağrı başlıkları şu şekilde oldu;

  • Düşük Karbon, İklim Değişikliğine Dayanıklı Gelecek 2020 Çağrısı,
  • Rekabetçi, Düşük Karbonlu ve Döngüsel Sanayiler 2020 Yatay Çağrısı,
  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Yeşil Ekonomi 2020 Çağrısı,

Açıklamaya göre açılan çağrılar ile karbonsuzlaştırma; iklim değişikliğine uyum, etki ve servisleri; iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri; iklim değişikliği bilgi açıkları; döngüsel ekonomi; ham maddeler; yenilikçi şehirler gibi öncelikli konularda araştırma ve yenilik projeleri desteklenmesi hedefleniyor.

Tek aşamalı çağrı başlıkları için son başvuru tarihi 13 Şubat 2020; iki aşamalı çağrı başlıkları için ilk aşama başvuru tarihi 13 Şubat 2020, ikinci aşamaya geçen projeler için son başvuru tarihi 3 Eylül 2020 olarak belirlenmiş durumda.

Avrupa Birliği tarafından çok uluslu araştırma ve geliştirme projelerinin desteklenmesi amacı ile oluşturulan ve 2014-2020 yıllarında gerçekleştirilecek çalışmaları kapsayan programın toplam bütçesi 80 milyar Avro düzeyinde bulunuyor.

Programdan sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri
üniversiteler, araştırma enstitüleri, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası organizasyonlar ve bireysel araştırmacılar yararlanabiliyor.

Ayrıntılı bilgi için;