TÜSİAD Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı hakkında görüşünü yayınladı

Yönetmeliğin yürürlülük tarihinin revize edilmesi önerildi

29 Ocak 2019

Türkiye Sanayici İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı Hakkında görüşünü yayınladı.

TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu tarafından yayınlanan görüş yazısında yönetmeliğin yürürlülük tarihinin, kapsama giren kuruluşlar için yapılacak inceleme neticesinde sistemin uygulanmasında oluşabilecek aksaklıklar ve altyapı eksiklikleri dikkate alınarak revize edilmesi önerildi.

TÜSİAD tarafından önerilen diğer bazı konular ise şu şekilde oldu;

  • Yönetmeliğin tanım kısmına enerji geri kazanımı kavramının da dahil edilmesi ve bu kavramın yönetmeliğin içerisinde alternatif bir çözüm önerisi olarak yer alması,
  • Yönetmelikte geçen Sıfır Atık Bilgi Sistemi’nin halihazırda kullanılmakta olan “Entegre Çevre Bilgi Sistemi” ile entegre edilmesi,
  • “Diğer atıklar” tanımının netleştirilmesi,
  • Bir bina içerisinde birden fazla kuruluş olması halinde ortak başvurunun nasıl yapılacağı konusunda detaylı bilgi verilmesi,
  • Sıfır Atık logosunun firmaların araç, gereç, ekipman ve dökümanlarda kullanılmasının zorunlu kılınması yerine belge sahibinin tercihine bırakılması,
  • Bir işyerine bağlı çok sayıda şubenin olması durumunda, şubeler bazında ayrı değerlendirmelerde bulunulması,
  • 100’den fazla çalışanı olan iş yerlerinde ve sanayi kuruluşlarında yemek hizmeti veren firmalardan kaynaklanacak organik atıkların uygulamalarının da genel ilkeler kısmında netleştirilmesi,
  • İkili toplama sisteminden daha fazla olacak şekilde her atık türü için ayrıştırma yapılması halinde atık kutuları ve poşetler için hangi renklerin kullanılması gerektiğinin netleştirilmesi.