TÜSİAD iklim raporu yayınladı

Rapora göre Türkiye için istihdam artışı ile sürdürülebilir ve çevre dostu bir büyüme aynı anda sağlanabilir

22 Aralık 2016

Türkiye’nin en önemli iş dünyası derneklerinden TÜSİAD ’’Ekonomi Politikaları Perspektifinden İklim Değişikliğiye Mücadele’’ başlıklı bir çalışma hazırlattı.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan’ın proje koordinatörlüğünde hazırlanan çalışmada 4 Kasım 2016’da yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye’de emisyon azaltımına yönelik politika araçları üzerinde tartışmalara ivme kazandırdığına dikkat çekilirken, iş dünyası ve kamunun bu yeni süreçte yapması gerekenlere yönelik öneriler paylaşılıyor.

Çalışmaya göre bu yeni süreçte ekonomisinin karbon yoğunluğunu azaltmaya çalışan ülkeler arasına katılması gereken  Türkiye’nin karbon yoğun sektörlerini ilerleyen dönemlerde dönüşüme uğratması, birinci enerji karışımında yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırması ayrıca enerji verimliliği çalışmalarına hız vermesi gerekecek.

Aynı zamanda taşımacılık sektörünün de daha az emisyona neden olacak şekilde dönüşüm yaşaması ile iklim değişikliğinin yaratmakta olduğu ve yaratacağı sonuçlardan doğrudan etkilenen sigortacılık sektörü ile finans dünyasının da bu yeni döneme hazırlıklı olması gerekecek.

Rapora göre Türkiye’nin bu dönüşüm sürecinde sektörel uygulamaları ve uluslararası rekabetçiliği de dikkate alacak şekilde mevzuat değişikliklerini yapması gerekiyor.

Yenilenebilir için öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşmalı

Raporda düşük karbon ekonomisine yönelik enerji politikaları alanında yapılması gerekenler de önemli yer tuttu.

Rapora göre yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimininin payının artmasını sağlayacak öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşturulmasına yönelik teşvik sistemi ve ilgili mevzuat uzun vadeli uygulanacak şekilde belirlenmeli.

Aynı zamanda enerji verimliliğini iyileştirmek üzere sektörler bazında yol haritaları oluşturulmalı, enerjide liberalizasyon adımları hızlandırılmalı, elektrik ve doğal gaz sektörlerinde liberal piyasa yapısına geçilmesine yönelik adımlar atılmalı, çatı kurulumları gibi güneş enerjisinin hanelerden başlayarak yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalı.

Karbon emisyonları için sağlıklı bir envanter oluşturulmalı

Türkiye’de sektörel düzeyde karbon emisyonlarına yönelik detaylı veri olmadığının da altı çizilen çalışmada kota tahsisine dayalı emisyon ticaret sisteminin gelişimine yönelik en önemli eksikliğin bu alan olduğu ve sağlıklı bir veri envanterinin geliştirilmesi gerektiği de belirtiliyor.

Sürdürülebilir ve çevre dostu büyüme ile istihdam artışı aynı anda sağlanabilir

Ekonomi politikalarının uygulanmasında istihdamın yanı sıra düşük karbon ekonomisine geçişe hizmet edecek alternatif teknolojilere yatırımı özendiren vergi avantajlarının da büyük fayda sağlayacağı ifade edilen raporda karbon salımı düşük ürün ve hizmetlerde (standart ve regülasyonlarla uyumlu) vergilerin düşürülmesinin büyük önem arz ettiği belirtiliyor.

Rapordaki çıkarımlara göre Paris Anlaşması sonrasındaki bu yeni süreç için kapsamlı bir modelin kurgulanması halinde Türkiye için aynı anda hem istihdam artışının desteklendiği hem de sürdürülebilir ve çevre dostu olacak bir büyüme stratejisinin ana unsurları tesis edilebilir.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.