TÜSİAD Başkanı iklim değişikliği ve öngörülebilirlik ihtiyacına vurgu yaptı

Simone Kaslowski finansal sürdürülebilirlik sıkıntısı devam ediyor

21 Aralık 2019

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski Dünya Enerji Görünümü Raporu Türkiye Lansmanının gerçekleştiği IICEC Konferansı’nın açılışında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında iklim değişikliğinin dünya gündeminde üst sıralara çıktığı ve devletler ve finans dünyasının aldığı somut adımlarının hızlandığına dikkat çeken Simone Kaslowski, iklim değişikliğinin Türkiye’nin de titizlikle ele alması gereken bir konu olduğunu ve sorunun çözümünün ancak bugünden başlayacak dönüşüm ile mümkün olacağını kaydetti.

Enerji sektöründeki etkin bir dönüşüm için öngörülebilir piyasa odaklı uygulamaların kararlılıkla hayat geçmesi gerektiğini ifade eden TÜSİAD Başkanı özel sektör eliyle hayata geçirilen kurulu güç ve altyapı yatırımları yoluyla, artan
elektrik talebi karşılanarak arz güvenliği tesis edildiğini, gelinen aşamada elde edilen ilerlemeyi tamamlayacak iyileştirmelerin gerektiğini söyledi. Simone Kaslowski sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Karşılaştığımız meselelerin sebebine baktığımızda fiyat sinyallerinin yeterli olmamasını ve istenilen piyasa öngörülebilirliğini yeterince sağlayamamış olmamızı görüyoruz. Bazı sektör oyuncularının karşı karşıya olduğu finansal sürdürülebilirlik sıkıntısının halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Etkin, likit ve güvenilir ticaret ortamını tam anlamıyla tesis etmek; uygun yatırım ortamına yeniden ulaşmak için ilave tedbirleri hayata geçirmeliyiz.

Bu çerçevede yeni politika odağımızı verimli büyümeye çevirmeliyiz. Önümüzdeki dönemin hedeflerini arz güvenliği yanı sıra sürdürülebilirlik, verimlilik, kaynak optimizasyonu, çevreye uyumluluk ve güçlü altyapı olarak konumlandırmalıyız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız başta olmak üzere kamunun gerçekleştirdiği reform adımları iş dünyasına yatırım yapma yönünde her zaman cesaret verdi. Bu bağlamda, sektördeki mevcut yatırımların sürdürülebilirliği ve yeni yatırımcılara güvenilir bir yatırım ortamı sunmak için dört ana odak noktasını önermek isteriz:

• Elektrik Piyasası Kanunu ve 11. Kalkınma Planı hedeflerine uygun olarak öngörülebilirliği engelleyen faktörleri hızla ortadan kaldırmalıyız.

• Piyasalarda rekabetin önünü açacak ve tüketicilere fayda sağlayacak uygulamaların önünü daha da açmalıyız.

• Yenilenebilir enerji dönüşümünü destekleyecek mekanizmaları, daha hızlı hayata geçirmeliyiz.

• Sektörde öngörülebilirliği artırmalıyız.