TurSEFF 10’uncu yılını kutluyor

Program ile 1 milyar avro değerindeki 1.600’den fazla yeşil yatırıma destek sağladı

23 Haziran 2020

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) 10’uncı yılını kutluyor.

TurSEFF’den konu ile ilgili yapılan açıklamada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 2010 yılında başlatılan program kapsamında şimdiye kadar, toplam yatırım büyüklüğü 1 milyar avronun üzerinde olan 1.600’den fazla projeye 650 milyon avro finansman sağlandığı bildirildi.

Açıklamadaki bilgilere göre programın 2010-2017 yılını kapsayan ilk iki fazında yalnızca sürdürülebilir enerji yatırımları finanse edildi.

Güneş enerjisi yatırımlarının hız kazandığı bu dönemde, güneş enerjisi santrali yatırımları da programda ağırlıklı pay sahibi oldu ve Türkiye’nin lisanssız güneş enerjisi gücünün 2014 yılında %67, 2015 yılında ise %61’lik bölümü TurSEFF finansmanı katkısı ile hayata geçti.

2017 yılında kapsamı genişletilen TurSEFF programında kaynak verimliliği projeleri de finanse edilmeye başlandı.

Program kapsamında halihazırda sürdürülebilir enerji dışında su verimliliği, malzeme verimliliği, atık yönetimi alanında yatırım yapan başta KOBİ’ler olmak üzere tüm özel sektör işletmelerine ve belediyelere finansman ve teknik destek sağlanabiliyor.

Bu bağlamda belediye sektöründe 28 MW kurulu güce sahip 17 adet çöp gazı santrali projesi TurSEFF kapsamında değerlendirilerek 21 milyon avro değerinde finansman sağlandı. 2017 yılı itibariyle doğrudan belediye finansmanı başlamasıyla da toplamda 19 milyon avro değerinde 24 adet elektrikli otobüsün alımı da finanse edildi.

Bununla birlikte EBRD tarafından 26 ülkede uygulanmakta olan Sürdürülebilir Enerji Finansman Programları (SEFF) Türkiye uygulamaları olan MidSEFF ve TuREEFF ile birlikte SEFF programları aracılığı ile yeşil yatırımlara bugüne kadar sağlanan toplam finansman 2 milyar avroya ulaştı. Halihazırda 6,15 GW’ın üzerinde olan Türkiye güneş enerjisi gücünün de %12’lik bölümü SEFF programlarının desteğini sağladı.

Açıklamada TurSEFF Proje Direktörü Dr. Murat Sarıoğlu‘nun şu değerlendirmesi paylaşıldı;

“İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin giderilmesinde KOBİ’lerin ve belediyelerin hayati bir rol oynadıklarını biliyoruz. TurSEFF, başladığı 2010 yılından itibaren sürdürülebilir enerji projelerinin tabana yayılmasında ve buradaki teknik kapasitenin gelişmesinde önemli bir rol oynayarak bugüne kadar yaklaşık 1 milyar avroluk yatırımın hayata geçmesi için 650 milyon avroluk finansman sağladı. Bu çalışmalar, ilgili bölgelerdeki diğer yatırımcılar için cesaret verici birer örnek olma özelliğine de sahip.”

Programda 10 yıllık döneminde ulaşılan kilometre taşları şu şekilde oldu;

2010 – KOBI’ler için 200 milyon avroluk kredi ve teknik destekten oluşan projenin ilk fazı 5 anlaşmalı banka ile başladı

2011 – Türkiye’nin tüm bölgelerinde kredi kullandırımı yapılmış oldu

2013 – Mayıs itibariyle finansmanına katkı sağlanan projelerin toplam kurulu gücü 138 MW oldu

2013 – KOBI’ler için 325 milyon avro kredi ve teknik destekten oluşan ikinci fazı 5 banka ile başladı

2014 – TurSEFF kapsamında değerlendirilen projelerin toplam karbon emisyon azaltımı 1 milyon tonu aştı.

2015 – Toplam finansman 300 milyon avroyu geçti.

2016 – TurSEFF’in proje finansmanı yaptığı il sayısı 54’e ulaştı.

2016 – Yıl sonu itibariyle birincil enerji tasarrufu yıllık 400.000 TEP oldu.

2017 – TurSEFF’in üçüncü fazı 400 milyon avroluk banka ve leasing seçenekleriyle başladı. TurSEFF kapsamına belediyeler de alındı. Kaynak verimliliği yatırımları da uygun projelere eklendi.

2017 – Toplam karbon emisyon azaltımı 2 milyon tonu aştı.

2018 – Nisan ayı itibariyle TurSEFF kapsamında 1000. proje finanse edildi.

2019 – Toplam finansman miktarı 600 milyon avroyu geçti.

2019 – Yenilenebilir enerji kurulu gücü 500 MW’ı aştı.

2019 – Yıl sonu itibariyle birincil enerji tasarrufu yıllık 500.000 TEP oldu.