Türkiye’ye Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası verildi

Madalya UNEP tarafından verildi

1 Ekim 2019

Türkiye’ye Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası verildi.

Madalya, UNEP tarafından 24 Eylül 2019 tarihinde Ukrayna’nın Kiev kentinde düzenlenen Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ozon Ağı Toplantısında, Türkiye’nin Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolünün uygulanmasında ve bu maddelerin ticaretini küresel ölçekte kontrol etme çalışmalarına katkısı gerekçesi ile verildi.

Son olarak 15 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından, 2016 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen Montreal Protokolü’ndeki Kigali Değişikliği’nin onaylanmasına dair kanun teklifi sunulmuştu.

Sunulan teklifin gerekçesinde Türkiye’nin değişikliği onaylamasının, ozon tabakasının incelmesinin ve iklim değişikliğinin engellenmesine yönelik uluslararası işbirliğine verdiği sürekli ve uyumlu katkının devamı açısından önem arzettiği ifade edilirken, Türkiye’nin HFC azaltma yükümlülükleri yerine getirebilmesi için Montreal Protokolü finansal mekanizması olan Çok Taraflı Fon (MLF) tarafından finansal destek sağlayacağı da ifade edilmişti.

Montreal Protokolüne ilişkin son değişiklik olan Kigali Değişikliği ile Kyoto Protokolü altında yer alan Florlu Sera Gazları, Montreal Protokolü altına alındı. Florlu sera gazları, ozon tabakasını incelten madde olmamalarına karşın, yüksek küresel ısınma potansiyelleri sebebiyle önemli ölçüde iklim değişikliğine yol açıyor.