Türkiye’nin temiz enerji kapasitesi 2020’de 4,8 GW arttı

Hidroelektrik 2,5 GW’a yakına artış ile ilk sırada oldu

13 Ocak 2021

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 2020 yılı kurulu güç değişim verilerini yayınladı.[1]

TEİAŞ verilerine göre Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi yıl başına göre 4.623,6 MW’lık net artış gösterirken, temiz enerji kaynaklarına dayalı santral yatırımlarından kaynaklı güç artışı 4.806,8 MW oldu.

Artışta en büyük pay 2.282,50 MW’lık güç artışı ile Barajlı Hidroelektrik Santral yatırımlarının oldu.

Rüzgâr enerjisi yatırımları ise 1.241,20 MW ile ikinci sırada yer aldı.

Güneş enerjisi alanındaki güç artışı ise bir önceki yıla göre %30 düzeyinde gerileyerek 672,2 MW oldu.

 

Aralık 2020 Kurulu Güç Verileri
  Birincil Kaynak  Kurulu Güç (MW) Değişim (MW)
Aylık Yıllık
  Akarsu 8.058,90 31,80 198,40
  Asfaltit Kömür 405,00 0,00 0,00
  Atık Isı 369,10 0,00 7,30
  Barajlı 22.925,00 404,20 2.282,50
  Biyokütle 1.115,60 62,50 314,00
  Doğal Gaz 25.672,90 31,70 -229,40
  Fuel Oil 305,90 0,00 0,00
  Güneş 6.667,40 154,40 672,20
  İthal Kömür 8.986,90 0,00 20,00
  Jeotermal 1.613,20 57,00 98,50
  Linyit 10.119,90 22,60 18,90
  LNG 2,00 0,00 0,00
  Motorin 1,00 0,00 0,00
  Nafta 4,70 0,00 0,00
  Rüzgar 8.832,40 325,50 1.241,20
  Taş Kömürü 810,80 0,00 0,00
  TOPLAM 95.890,60 1.089,60 4.623,60

 


[1] TEİAŞ – Santral Kurulu Güç Raporları