Türkiye’nin temiz enerji gücü ilk yarıda 2.272 MW arttı

Toplam kurulu güç 98,2 GW seviyesine ulaştı

21 Temmuz 2021

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü 2021’in ilk altı aylık döneminde rekor düzeyde büyüme gösterdi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk yarısında Türkiye’nin kurulu gücü 2.271,8 MW net artış göstererek, 2.271,80 MW’a ulaştı.[1]

Bu artışta yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santral yatırımlarının gücü 2.267,8 MW olurken, fosil yakıtlara dayalı güçteki net artış 3,8 MW oldu.

Rüzgâr enerjisi 986,3 MW ile artışta en büyük pay sahibi yatırım alanı olurken, ikinci sırada ise 552,30 MW ile güneş enerjisi yatırımları geldi.

 

Mayıs 2021 Kurulu Güç Verileri
  Birincil Kaynak  Kurulu Güç (MW) Değişim (MW)
Aylık Yıllık
  Akarsu 8.158,40 55,60 99,50
  Asfaltit Kömür 405,00
  Atık Isı 377,80 1,00 8,70
  Barajlı 23.272,20 28,20 347,20
  Biyokütle 1.352,40 149,90 236,80
  Doğal Gaz 25.730,70 11,10 57,80
  Fuel Oil 251,90 -54,00
  Güneş 7.219,70 65,70 552,30
  İthal Kömür 8.986,90
  Jeotermal 1.650,20 3,20 37,00
  Linyit 10.119,90
  LNG 2,00
  Motorin 1,00
  Nafta 4,70
  Rüzgar 9.818,70 158,10 986,30
  Taş Kömürü 810,80
  Toplam: 98.162,40  472,90 2.271,80

 


[1] TEİAŞ – Santral Kurulu Güç Raporları