Türkiye’nin temiz enerji gücü ilk beş ayda 1 GW’dan fazla arttı

Artışın yarısından fazlasını güneş enerjisi yatırımları sağladı

11 Haziran 2022

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü geçtiğimiz Mayıs ayında 324,6 MW, 2022’nin ilk beş aylık döneminde ise 1.095,8 MW artış gösterdi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre bu dönemde 271,4 MW gücünde doğal gaza dayalı kapasitenin devreden çıkması ile toplam güçteki net artış 846,9 MW oldu.

Türkiye’nin toplam kurulu gücü ise 100.666,5 MW’a yükseldi.

Güneş enerjisi yatırımları 520 MW ile bu dönemdeki artışa en fazla katkı yapan elektrik üretim kaynağı oldu.

İkinci sırada 323,6 MW ile rüzgâr enerjisi, üçüncü sırada ise 119,3 MW ile biyokütle yatırımları geldi.

 

Mayıs 2022 Kurulu Güç Verileri

  Birincil Kaynak 
Kurulu Güç (MW)
Değişim (MW)
Aylık Yıllık
  Akarsu 8.237,30 7,40 25,10
  Asfaltit Kömür 405,00
  Atık Isı 390,90
  Barajlı 23.317,80 37,40
  Biyokütle 1.763,80 18,40 119,30
  Doğal Gaz 25.302,20 0,60 -271,40
  Fuel Oil 251,90
  Güneş 8.335,90 251,00 520,30
  İthal Kömür 9.053,80 60,00
  Jeotermal 1.686,30 10,10
  Linyit 10.142,50 22,60
  LNG 2,00
  Motorin 1,00
  Nafta 4,70
  Rüzgar 10.930,60 47,80 323,60
  Taş Kömürü 840,80
  Toplam 100.666,50 325,30 846,90

 


[1] TEİAŞ – Santral Kurulu Güç Raporları