Türkiye’nin temiz enerji gücü 2021’de 4 GW’dan fazla arttı

2021’de fosil yakıtlara dayalı güç geriledi

8 Ocak 2022

Türkiye’nin kurulu gücü 2021 yılında 3.929 MW’lık net artış göstererek yıl sonu itibarıyla 99.819,6 MW’a ulaştı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz yıl Türkiye’nin fosil yakıtlara dayalı kurulu gücü 99,30 MW gerilerken, temiz enerji kaynaklarına dayalı gücü ise 4.075,2 MW artış gösterdi.

Rüzgâr enerjisi yatırımları 1.774,6 MW’lık yeni güç ile artışta en büyük pay sahibi olurken, ikinci sırada 1.148,2 MW ile güneş enerjisi yatırımları geldi.

 

Aralık 2021 Kurulu Güç Verileri
  Birincil Kaynak  Kurulu Güç (MW) Değişim (MW)
Aylık Yıllık
  Akarsu 8.212,20 9,30 153,30
  Asfaltit Kömür 405,00
  Atık Isı 390,90 1,00 21,80
  Barajlı 23.280,40 0,50 355,40
  Biyokütle 1.644,50 105,30 528,90
  Doğal Gaz 25.573,60 25,90 -99,30 
  Fuel Oil 251,90 -54,00 
  Güneş 7.815,60 70,00 1.148,20
  İthal Kömür 8.993,80 6,90
  Jeotermal 1.676,20 25,00 63,00
  Linyit 10.119,90
  LNG 2,00
  Motorin 1,00
  Nafta 4,70
  Rüzgar 10.607,00 178,30 1.774,60
  Taş Kömürü 840,80 30,00 30,00
  Toplam: 99.819,60  445,30  3.929,00