‘’Türkiye’nin tarım alanları kararıyor’’

TEMA’ya göre tarım alanları termik santral tehdidi altında

18 Ekim 2016

TEMA Vakfı 16 Ekim, Dünya Gıda Günü dolayısı ile bir açıklama yayınladı.

Açıklamada değerlendirmesi yer alan TEMA Genel Müdürü Barış Karapınar kömürlü termik santrallerinin Türkiye’nin tarım alanları üzerinde yarattığı riske dikkat çekti.

Karapınar değerlendirmesinde Türkiye’nin son 13 yılda, toplam tarım alanının yüzde 10’una denk olacak şekilde, 2,4 milyon hektarlık tarım arazisi kaybettiğini hatırlatırken, kömüre dayalı enerji politikalarının bu kayıp seviyesini çok daha yukarıya taşıyabileceğine vurgu yaptı.

Türkiye’de hali hazırda 80 yeni kömürlü termik santral yapımının planlandığını hatırlatan Karapınar, bu projelerin önemli bir bölümünün Türkiye’nin tarımsal açıdan önemli bölgeleri olan Adana, Çanakkale ve Konya Havzası’nda yer almasının planlandığını ve devreye girmesi halinde her bir projenin 150-200 km2’lik bir alanı etkileyebileceğine dikkat çekti.

Bu projelerin tamamının devreye girmesi ise Türkiye topraklarının 1,2 ila 1,6 milyon hektarlık bölümünün bu projelerden olumsuz olarak etkilenmesine neden olacak.

TEMA açıklamasında Çanakkale bölgesine de özellikle dikkat çekildi.

Hali hazırda 3 termik santralin devrede olduğu bu şehirde, 13 yeni kömürlü termik santral yapımının planlandığı hatırlatılan TEMA açıklamasında, bu projelerin devreye girmesinin şehrin tarım ekonomisi üzerinde olumsuz etki yapabileceğinin altı çizildi.

Açıklamada verilen bilgiye göre TEMA tarafından yapılan bir modelleme çalışmasının sonuçlarına göre bu santrallerin tamamının devreye girmesi şehrin yıllık hava kirliliği ortalamasının yüzde 50 ila 150 oranında artmasına ve 1.400 km2’lik bir alanın olumsuz etkilenmesine neden olabilecek.

Bu durum yıllık tarımsal gelirin 3 milyar TL’yi aştığı Çanakkale ekonomisi üzerinde de olumsuz etki yapacak.