Net sıfır hedefinin maliyeti artacak

İklim STK’ları Türkiye’nin mutlak azaltım hedefi belirlememesi eleştirdi

18 Kasım 2022

İklim ve çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Tükiye’nin emisyon azaltım hedefinde yaptığı güncellemeyi yetersiz buldu.

14 kuruluş ortak basın açıklamasındaki değerlendirmelerinde mutlak azaltım hedefi getirilmesi yerine, artıştan azaltım oranının artırılmasına ile emisyonların tepe noktası için 2038 yılının belirlemesini eleştirirken, bu durumun Türkiye’nin 2053 Net Sıfır hedefine ulaşmanın maliyetini de artıracağına da vurgu yaptılar.

WWF-Türkiye İklim ve Enerji Programı Müdürü Tanyeli Sabuncu açıklamadaki değerlendirmesinde güncellenen hedefin Türkiye’nin 2030 yılı emisyonlarının 700 Mt CO2 eşd civarında olacağı anlamına geldiğini belirtirken, bunun iklim STK’larının öngördüğü 340 Mt CO2eşd seviyesinin iki katından fazla olduğuna dikkat çekti.

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) Direktörü Bengisu Özenç ise Türkiye’nin son 30 yıldaki yıllık ortalama emisyon artışının %3 olduğuna dikkat çekerken, azaltım senaryosunda öngörülen hedefin Türkiye’nin tarihsel emisyon patikasından ayrılmayacağı anlamına geldiğinin altını çizdi.

Özenç açıklanan ulusal katkı beyanının, Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefi ile küresel iklim diplomasisi içerisinde edindiği yeri koruyabilmesi açısından kaçırılmış tarihi bir fırsat olarak da değerlendirdi.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği’nden Gülşah Deniz Atalar ise güncellenen hedefin bir önceki Taraflar Toplantısı’nda alınan “daha güçlü 2030 hedefleri belirleme” kararı ile uyumsuz olduğuna ve emisyonların ‘bugünden itibaren’ mutlak olarak azaltılması gerektiğini savundu.

Greenpeace Akdeniz Program Direktörü Sevil Turan ise azaltım hedefinin yeni hedefin Türkiye’yi ticari ve teknolojik yeterlilikleri sorgulanır olan karbon yakalama teknolojilerine ya da nükleer gibi ciddi güvenlik, çevre ve sağlık riskleri taşıyan ithal seçeneklere bağımlı kıldığını savundu.

Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal) kampanyacısı Duygu Kutluay da “artıştan azaltım” hedefinin Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılık, yüksek faturalar, giderek kötüleşen hava, su ve toprak kirliliği ile artan sağlık sorunları olarak gibi iç içe geçmiş krizleri özmek yerine, daha değerli kamu kaynaklarının uzun süre bu şekilde boşa harcanmaya devam edeceğini gösteriyor

Açıklamaya Ekosfer Derneği, İklim İçin 350 Derneği, Sağlık ve Çevre Birliği HEAL, Yeşil Düşünce Derneği, YUVA, Yuvam Dünya, Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), İklim Öncüleri ve İklim için Türkiye de destek verdi.

Bununla birlikte TEMA Vakfı da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin asgari %35’lik mutlak azaltı hedefi belirlemediği takdirde gezegen sıcaklığındaki artışın durdurulmasına hiçbir katkı sağlamayacağı belirtildi.

Açıklamada TEMA Vakfı’nın Türkiye’nin bilimsel gerçekliklere dayanan, iklim aciliyetinin farkında olan daha iddialı bir Ulusal Katkı Beyanı sunmasını ve emisyon azaltım çalışmalarını hızlandırması gerektiği de ifade edildi.